Trần Hiệp

Người sáng lập
Brief info

Chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ với 15 năm kinh nghiệm điều hành, quản lý.