hãy dành 30s để tùy chọn

Yêu cầu Báo giá

  Gửi nhanh một số loại đồ ngắn hạn

  Giá gửi đồ nhanh

  50K đ
  • Va li kích thước 20 – 28 inces
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể cho thuê (va li rỗng)
  Gửi đồ
  90K đ
  • Xe đạp dưới 90cm
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể cho thuê
  Gửi đồ
  • Bộ dụng cụ khoan, sửa nhà cửa
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể ủy quyền cho thuê
  Gửi đồ
  80K đ
  • Xe đẩy trẻ em các loại
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể ủy quyền cho thuê
  Gửi đồ
  • Đệm các kích thước
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể cho thuê
  Gửi đồ
  • Thang gập bất kỳ
  • Lấy đồ tận nơi
  • Trả tại địa điểm bất kỳ
  • Có bảo hiểm hàng hóa
  • Có thể ủy quyền cho thuê
  Gửi đồ