Thanh lý đồ

Với những đồ đạc cần thanh lý được gửi trong kho hàng của move2store, chúng tôi sẽ đứng ra thanh lý hộ quý khách.

Quý khách có thể định giá cố định, hoặc đưa ra mức chặn dưới và để move2store tùy quyết định giá sao cho thời gian thanh lý nhanh nhất có thể.

Chi phí thanh lý hộ đồ đạc, hàng hóa của move2store cực thấp và quý khách hoàn toàn không còn phải lo lắng về việc đẩy thanh lý.

Các đồ thanh lý và cho thuê sẽ được đưa lên hệ thống thuedo.shop và rất nhiều kênh, mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp của move2store.

Leave a comment