Move2store nghiên cứu hợp tác với các khu công nghiệp để làm kho

Tháng 8 năm 2023 vừa qua, move2store đã có khảo sát khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng để mở rộng khu vực hoạt động tại thành phố cảng Hải Phòng. Tận dụng ưu đãi đầu tư khu công nghiệp Hiện nay thành phố Hải Phòng đang có nhiều ưu đãi đầu tư khu công nghiệp cho…

Xem thêm

Cho thuê khu đất công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh đang cho thuê khu đất công nghiệp để làm nhà máy, kho bãi. Tại sao nên thuê đất tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tập trung nhiều dân cư…

Xem thêm