Move2store nghiên cứu hợp tác với các khu công nghiệp để làm kho

Tháng 8 năm 2023 vừa qua, move2store đã có khảo sát khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng để mở rộng khu vực hoạt động tại thành phố cảng Hải Phòng. Tận dụng ưu đãi đầu tư khu công nghiệp Hiện nay thành phố Hải Phòng đang có nhiều ưu đãi đầu tư khu công nghiệp cho…

Xem thêm