Nguyễn Thành Đạt

Quản lý dự án
Brief info

Chuyên viên trong lĩnh vực Logistics với hơn 12 năm kinh nghiệm quản lý kho hàng